ریل زبانه/ تیغه (switch rail/toungue)

ریل زبانه یکی از قطعات بسیار حساس هم از لحاظ ماشینکاری وهم از لحاظ ساختار محسوب می شود که در قسمت ابتدای سوزن((switch part مورد استفاده قرار می گیرد واصلی ترین وظیفه این قطعه تغییر جهت حرکت قطار از مسیر مستقیم به منحنی وبالعکس می باشد ،باتوجه به متفاوت بودن پروفیل ریل زبانه با پروفیل ریل بکار رفته دربخش میانی سوزن جهت اتصال انتهای ریل زبانه به ریل های قسمت میانی((intermediate part بایستی انتهای ریل زبانه توسط عملیات فورج دقیقاً شکل وابعاد پروفیل ریل متقابل را به خود بگیرد در نتیجه عملیات فورج یکی از ضروریترین عملیاتی است که بایستی روی پروفیل زبانه اتفاق بیافتد، دلیل متفاوت بودن پروفیل ریل زبانه با سایر پروفیل های ریلی این است که قسمت عمده از طول ریل زبانه بخاطر متحرک بودنش موقع تغییر مسیر روی اسلایدچیرهای مربوطه قرار می گیرد ولی سایر ریل های بکار رفته در سوزن روی بیس پلیت ها توسط بست های مربوطه محکم می شوند در نتیجه بخاطر متفاوت بودن ضخامت بیس پلیت با اسلاید چیر، اختلاف ارتفاع بین دوریل بوجود می آید، که این مشکل ایجاد شده را توسط عملیات فورج برطرف می کنند.

ریل های زبانه متحرک هستند.انتهای آنها توسط میله اتصال خط به یکدیگر متصل شده است، باجابه جایی توام هر دو ریل زبانه ،تغییر مسیرحرکت انجام میشود.از نظر وضیعت قرار گیری دوحالت باز وبسته برای ریل های زبانه تعریف میشود، درصورتی که این ریل ها به وسیله نقلیه اجازه حرکت در مسیر اصلی را بدهند به آن “وضیعت باز”و بالعکس وقتی که حرکت وسیله نقلیه در مسیرفرعی ادامه می یابد به آن “وضیعت بسته “گفته می شود.

ریل زبانه - SWITCH RAIL

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

ریل زبانه/ تیغه (switch rail/toungue)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

 

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول