سوزن

سوزن(Turnout): وسیله یا دستگاهی است که باعث هدایت وسایل نقلیه ریلی از مسیر مستقیم به مسیر قوس یا انشعابی می گردد. طبقه بندی سوزن ها بر مبنای:

1-نوع پروفیل ریل

2- هندسه سوزن (شعاع سوزن، زاویه سوزن، طول سوزن)

3- بار محوری عبوری

4- سرعت عبوری

5- نوع پروفیل چرخ عبوری

6- عرض خط

7- شیب عرضی بستر

صورت می گیرد.

سوزن ها انواع مختلفی دارد که در بخش زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

سوزن ساده

کراس اور

سیزر کراس اور

دابل جانکشن 

سوزن های خاص

کراس اور خاص با مشخصات فنی 49E1  TG1/6 R110M CP3400  

-کراس اور خاص روی قوس R1250M  با مشخصات فنی  54E1 TG1/9 R190M CP3200

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید) به عنوان تنها تولید کننده سوزن های خطوط ریلی در کشور در سال­های اخیر سهم قابل توجهی از نیاز صنعت ریلی کشور را با تولید انواع سوزن ها برآورده کرده است. ایرید مفتخراست با بکارگیری نیروی جوان ومتخصص تمامی قطعات مورد استفاده درسوزن را از دسترنج متخصصان داخلی تامین کرده و با چشم اندازی که با توسعه شرکت در پیش دارد، در قدم اول اقدام به تامین نیازهای داخلی و در مراحل بعدی اقدام به صادرات این محصول حیاتی می کند. لازم به ذکر است سوزن های ساخت ایرید طبق آخرین روش ساخت دنیا ومطابق با استاندارد های UIC (اتحادیه بین المللی راه آهن ها ) و EN ( استاندارد اروپا ) می باشد.

دستگاه تقاطع

دستگاه تقاطع

مشاهده محصول

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

مشاهده محصول

سوزن های خاص

سوزن های خاص

مشاهده محصول

دابل جانکشن (Double junction)

دابل جانکشن (Double junction)

مشاهده محصول

کراس اور

سوزن ساده

سوزن ساده

مشاهده محصول