سیستم‌های اتصال

سیستم اتصال در سوزن متشکل از قطعات : پیچ ترارس، انواع واشرهای فنری، پابندهای فنری و … می باشد.

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول

انواع پدهای لاستیکی وپلاستیکی

انواع پدهای لاستیکی وپلاستیکی

مشاهده محصول

صفحات فلزی استاندارد (بیس پلیت)

صفحات فلزی استاندارد (بیس پلیت)

مشاهده محصول

فیش پلیت

پابند (K Clip)

پابند (K Clip)

مشاهده محصول

پابند فنری (SKL)

پابند فنری (SKL)

مشاهده محصول

واشر فنری (spring washer)

واشر فنری (spring washer)

مشاهده محصول

پیچ تراورس

پیچ تراورس

مشاهده محصول