این صفحه به منظور ثبت درخواست سازمان‌ها، نهادها، مراکز آموزشی و شرکت‌ها جهت بازدید از کارخانه شرکت گسترش صنایع ریلی ایران طراحی شده است. یادآور می‌شود، بازدیدهایی که در قالب کارآموزی، پروژه، کارورزی، کاربینی دروس و . . . درخواست می‌شود در این صفحه ترتیب اثر داده نمی‌شود و می‌بایست با مدیریت منابع انسانی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران مکاتبه لازم صورت پذیرد.
چنان‌چه مایل به بازدید گروهی از خطوط تولید و یا سایر بخش‌های گسترش صنایع ریلی ایران هستید، ضمن بررسی نمونه فیلم‌های تهیه‌شده از خطوط تولید، تمایل خود را در قالب فرم صفحه‌ی بعد اعلام فرمایید. بدیهی است، درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شده و در صورت موافقت، مراتب به هماهنگ‌کننده اعلام خواهد شد. ضمنا توجه شما را به موارد روبه‌رو جلب می‌کنیم:

  • با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، بازدیدها از شرکت گسترش صنایع ریلی ایران محدود شده است. بدیهی است درخواست شما در اولین فرصت ممکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از شکیبایی شما سپاسگزاریم
  • بازدیدها در بازه‌ی زمانی 8 تا 12 روزهای شنبه تا چهارشنبه انجام می‌شود.
  • تاریخ برنامه بر اساس تقویم بازدیدها و شرایط جاری تولید تعیین شده و ممکن است با اطلاع قبلی تغییر یابد.
  • بازدید از سایر بخش‌های شرکت، صرفا جهت گروه‌های با تخصص مرتبط امکان‌پذیر است.
  • با توجه به مقررات ایمنی در خطوط تولید، رعایت نظم و انضباط از سوی بازدیدکنندگان محترم موجب امتنان خواهد بود.
  • درخواست شما پس از دریافت، بررسی و در صورت مثبت بودن نتیجه، به هماهنگ‌کننده اعلام خواهد شد.

فرم بازدید از شرکت صنایع ریلی ایران