دسته‌بندی‌ها

آموزش مونتاژ سوزن

آموزش مونتاژ سوزن

ایرید در زمینه‌های طراحی و ساخت سوزن دانش تخصصی دارد. ما آموزش‌ها را در مرکز آموزشی خود در ایرید ارائه می‌دهیم، جایی که دروس تئوری را می‌توان با آموزش‌های عملی تکمیل کرد. در صورت درخواست، دوره های آموزشی ما می...