پیچ تراورس

پیچ تراورس قطعه ای است که در سیستم های پابند پیچی، برای اتصال سیستم پابند به تراورس مورد استفاده قرار میگیـرد. کلگی پیچ های تراورس از طریق فورج گرم میلگرد مصرفی شکل داده وعملیات رزوه زنی آنها از طریق نورد گرم انجام میشود. برای پوشش این پیچ ها از نوع گالوانیزه استفاده میشود.

پیچ تراورس بتنی

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

پیچ تراورس

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

انواع پیچ تراورس

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول