پابند فنری (SKL)

این نوع پابند یک پابند ارتجاعی است. پابند به عنوان وسیله ای برای ایجاد اتصال ایمن بین ریل وتراورس، در محل ادوات تقاطع وسوزن مورد استفاده قرار می گیرد. پابند فنری وسیله ای است که برای رفع نقیصه صـلب بودن خط و جذب ضربات وارده بر خط، طراحی و مورد استفاده قرار میگیرد.

این پابندها در انواع گوناگون و از سوی سازنده های مختلف، طراحی و مورد استفاده قرارگرفته که از نظر شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال پابند فنری skl12، skl14 و…

هریک ازپابند های مذکور با توجه به جنس و نوع طراحی از ویژگی های خاص برخوردار هستند که امکان استفاده از آنها را در شرایط مختلف بار محوری ونوع تراورس ها فراهم میسازد. استفاده از این نوع پابند با تراورس های چوبی وبتنی امکان پذیر است. در تروارسهای بتنی از صفحات فولادی برای اتصال استفاده می شود که این صفحات امکان پیش بینی اضافه عرض خط در قوس ها را فراهم می کنند. ابعاد دقیق اجزا این پابند باید با رواداریهای لازم مطابق مشخصات فنی خصوصی برحسب نیروی شاخک مجاز کنترل شود.

پابند فنری SKL

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

پابند فنری (SKL)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

پوستر پابند فنری

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول