سوزن های خاص

شرکت ایرید قادر به تولید انواع سوزن با توجه به مشخصات فنی که مشتریان آن را ارایه می­دهند، می باشند. از نمونه سوزن­های خاص تولید ایرید می توان به:

1-کراس اور خاص با مشخصات فنی 49E1  TG1/6 R110M CP3400  که در احداث متروی تبریز مورد استفاده قرار گرفته است.

2- کراس اور خاص روی قوس R1250M  با مشخصات فنی  54E1 TG1/9 R190M CD3200 که در ساخت متروی کرج مورد استفاده قرار گرفته است.

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

سوزن های خاص

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

شکل 8 شماتیک کراس اور خاص با مشخصات فنیE1

شماتیک کراس اور خاص با مشخصات فنی49E1  TG1/6 R110M CP3400

شکل10شماتیک کراس اور خاص روی قوس R1250Mبا مشخصات فنی

شکل10شماتیک کراس اور خاص روی قوس R1250Mبا  مشخصات فنی 54E1 TG1/9 R190M CD3200

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

دستگاه هیتر سوزن

دستگاه هیتر سوزن

مشاهده محصول

ماشین سوزن

ماشین سوزن

مشاهده محصول