سوزن های خاص

شرکت ایرید قادر به تولید انواع سوزن با توجه به مشخصات فنی که مشتریان آن را ارایه می­دهند، می باشند. از نمونه سوزن­های خاص تولید ایرید می توان به:

1-کراس اور خاص روی قوس R1250M  با مشخصات فنی  54E1 TG1/9 R190M CP3200 که در ساخت متروی کرج مورد استفاده قرار گرفته است.

2- کراس اور خاص با مشخصات فنی 49E1  TG1/6 R110M CP3400  که در احداث متروی تبریز مورد استفاده قرار گرفته است.

سوزن خاص

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

سوزن های خاص

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

شکل 8 شماتیک کراس اور خاص با مشخصات فنیE1

شماتیک کراس اور خاص روی قوس R1250Mبا  مشخصات فنی 54E1 TG1/9 R190M CP3200

شکل10شماتیک کراس اور خاص روی قوس R1250Mبا مشخصات فنی

شماتیک کراس اور خاص با مشخصات فنی49E1  TG1/6 R110M CP3400

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول