ریل هادی/گارد ریل (check rail)

در مجاورت هر یک از دو ریل کناری ناحیه انتهای سوزن و دو سمت تکه مرکزی، دو قطعه ریل با پروفیل خاص طوری نصب می شوند که بال چرخ هنگام عبور از این محل از دوطرف مهار شده واجازه حرکت جانبی بیش از اندازه به آن داده نمی شود به عبارت دیگر بال چرخ هنگام عبور از این محل از دوطرف مهارشده واجازه ی حرکت جانبی بیش از اندازه به آن داده نمی شود. ریل هادی به وسیله ساپورت گاردریل بر روی تراورس های نصب میشوند.

گارد‌ریل-ریل هادی GUARD RAIL

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

ریل هادی/گارد ریل (check rail)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

گاردریل-ریل‌هادی

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول