ریل هادی/گارد ریل (cheak rail)

در مجاورت هر یک از دو ریل کناری ناحیه انتهای سوزن و دو سمت تکه مرکزی، دو قطعه ریل با پروفیل خاص طوری نصب می شوند که بال چرخ هنگام عبور از این محل از دوطرف مهار شده واجازه حرکت جانبی بیش از اندازه به آن داده نمی شود به عبارت دیگر بال چرخ هنگام عبور از این محل از دوطرف مهارشده واجازه ی حرکت جانبی بیش از اندازه به آن داده نمی شود. ریل هادی به وسیله ساپورت گاردریل بر روی تراورس های نصب میشوند.

گارد‌ریل-ریل هادی GUARD RAIL

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

ریل هادی/گارد ریل (cheak rail)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

گاردریل-ریل‌هادی

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

دستگاه هیتر سوزن

دستگاه هیتر سوزن

مشاهده محصول

ماشین سوزن

ماشین سوزن

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول