تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 12-1402

تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 12-1402
برای دسترسی باید وارد بشید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 74
  • File Size 3.52 MB
  • File Count 1
  • Create Date 7 اسفند 1402
  • Last Updated 7 اسفند 1402

تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 12-1402

۱- در صورتیکه برای اولین بار است وارد این بخش می شوید ابتدا لازم است در سایت ثبت نام نمایید.
۲- اگر بعد از ثبت نام و ورود مجدد به این بخش ، هنوز گزینه دانلود را مشاهده نمی نمایید، یک بار صفحه مرور گر خود را Refresh کنید.(Ctrl+F5)

تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 12-1402

سازمان: شركت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید)

موضوع: تعویق زمان دریافت اسناد و جلسه اول مناقصه شماره ) 1402-12کابل کشی، نصب، تست و راه اندازي تابلوهاي برق پروژه افزایش دیماند، 4.8MWکابل کشی تجهیزات و سیستم برق و روشنایی سوله کارگاه فورج (با توجه به درخواسـت بعضـی مناقصـه گران مبنی بر تعطیلی بعضـی شـرکتها در مورخ 1402/12/05وزمـان بیشــتر جهـت ارائـه پیشــنهـاد فنی بـازرگـانی ، بـه اطلاع کلیـه مناقصـه- گران مناقصـه به شـماره ) 1402-12کابل کشـی، نصـب، تسـت و راه اندازي تابلوهاي برق پروژه افزایش دیماند، 4.8MWکابل کشـی تجهیزات و سـیسـتم برق و روشنایی سوله کارگاه فورج( موارد ذیل اطلاع رسانی می گردد.
1- زمـان دریـافـت اســنـاد منـاقصـــه، حـداکثر تـا ســـاعـت 13:00روز دوشــنبـه مورخ
1402/12/07می باشد.

2- جلسـه اول مناقصـه مذکور راس سـاعت 15:00روز دوشـنبه مورخ 1402/12/07 در مکان اعلامی در اسناد می باشد.