تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 11-1402

تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 11-1402
برای دسترسی باید وارد بشید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 78
  • File Size 3.52 MB
  • File Count 1
  • Create Date 7 اسفند 1402
  • Last Updated 7 اسفند 1402

تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 11-1402

۱- در صورتیکه برای اولین بار است وارد این بخش می شوید ابتدا لازم است در سایت ثبت نام نمایید.
۲- اگر بعد از ثبت نام و ورود مجدد به این بخش ، هنوز گزینه دانلود را مشاهده نمی نمایید، یک بار صفحه مرور گر خود را Refresh کنید.(Ctrl+F5)

تعویق دریافت اسناد جلسه اول مناقصه شماره 11-1402

سازمان: شركت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید)

 موضوع: تعویق زمان دریافت اسناد و جلسه اول مناقصه شماره ) 1402-11خرید کابل فشار متوسط آلومینیومی جهت افزایش توان 4.8MWکارخانه و انواع کابل فشار ضعیف مسی جهت انتقال به سوله و تجهیزات کارگاه فورج (با توجه به درخواسـت بعضـی مناقصـه گران مبنی بر تعطیلی بعضـی شـرکتها در مورخ
1402/12/05وزمان بیشـتر جهت ارائه پیشـنهاد فنی بازرگانی ، به اطلاع کلیه مناقصـه گران مناقصــه به شــماره ) 1402-11خرید کابل فشــار متوســط آلومینیومی جهت افزایش توان 4.8
MW کارخانه و انواع کابل فشـار ضـعیف مسـی جهت انتقال به سـوله و تجهیزات کارگاه فورج( موارد ذیل اطلاع رسانی می گردد.
1- زمـان دریـافـت اســنـاد منـاقصـــه، حـداکثر تـا ســـاعـت 13:00روز دوشــنبـه مورخ
1402/12/07می باشد.

2- جلسـه اول مناقصـه مذکور راس سـاعت 14:30روز دوشـنبه مورخ 1402/12/07در مکان اعلامی در اسناد می باشد