دسته‌بندی‌ها

 سایر پروژه‌ها

پروژه ساخت 78 دستگاه سوزن راه آهن محور میانه – اردبیل با...
پروژه ساخت 95 دستگاه سوزن راه آهن محور همدان – سنندج با...

پروژه‌های راه‌آهن

پروژه تهران

پروژه راه آهن میانه – اردبیل

پروژه ساخت 78 دستگاه سوزن راه آهن محور میانه – اردبیل با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش این شرکت به پایان رسید و تمامی سوزنهای این پروژه تحویل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل...

پروژه راه آهن همدان – سنندج

پروژه ساخت 95 دستگاه سوزن راه آهن محور همدان – سنندج با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل جوان و متخصص این شرکت به پایان رسید و تمامی سوزنهای این پروژه تحویل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای...

پروژه مشهد