Tag Archives: تکه مرکزی

تکه مرکزی چیست و موارد استفاده از آن در کجاست؟

تکه مرکزی چیست و موارد استفاده از آن در کجاست؟

یکی از مهمترین و حساس ترین قسمتهای مربوط به خطوط ریلی دستگاه سوزن می باشد که از اجزاء مختلفی از قبیل زبانه، تکه مرکزی، قسمت قفل کننده و غیره تشکیل یافته است. عمده ترین و اصلی ترین نقش را در این دستگاه را تکه مرکزی ایفا می کند. دستگاه سوزن و به خصوص تکه مرکزی […]

× مشاوره آنلاین