آموزش مونتاژ سوزن

ایرید در زمینه‌های طراحی و ساخت سوزن دانش تخصصی دارد.

ما آموزش‌ها را در مرکز آموزشی خود در ایرید ارائه می‌دهیم، جایی که دروس تئوری را می‌توان با آموزش‌های عملی تکمیل کرد.

در صورت درخواست، دوره های آموزشی ما می تواند به طور مستقیم در سایت مشتری نیز برگزار شود.

این نوشته را به اشتراک بگذارید.