دسته‌بندی‌ها

 مطالب مرتبط

شرح پروژه: قرارداد طراحی و مهندسی، تامین، ساخت تجهیزات و قطعات و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 12 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 7 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و قطعات و نصب و راه­اندازی،...

پروژه راه آهن شرکت فولاد شهریار

شرح پروژه:

قرارداد خرید 5 دستگاه سوزن UIC60R190  با بار محوری 25 تن و تانژانت 1 به 9 با تراورس بتنی و کلیه ادوات ریلی مورد نیاز پروژه خط آهن شرکت گسترش فولاد شهریار با پشتیبانی، تامین قطعات و خدمات پس ازفروش اقلام موضوع قرارداد به مدت 10 سال،  در تاریخ 1401/01/24 بین شرکت گسترش ریلی ایران(ایرید) و شرکت گسترش فولاد شهریار منعقد گردید. تامین کلیه ادوات روسازی مورد نیاز برای احداث 3.7 Km خط فرعی و شبکه داخلی شرکت فولاد بناب در این قرارداد توسط ایرید صورت پذیرفت.

این نوشته را به اشتراک بگذارید.