دسته‌بندی‌ها

 مطالب مرتبط

شرح پروژه: قرارداد طراحی و مهندسی، تامین، ساخت تجهیزات و قطعات و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 12 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 7 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و قطعات و نصب و راه­اندازی،...

پروژه راه آهن میانه – اردبیل

شرح پروژه:

قرارداد تامین سوزن های  محور میانه – اردبیل مورخ  1398/11/23 فی مابین شرکت ایرید و شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور منعقد گردید، موضوع قرارداد تامین 78 دستگاه سوزن محور راه آهن میانه – اردبیل می باشد  که تمامی سوزنهای مربوطه تا پایان قرارداد (1401/05/23) تحویل گردیده و قرارداد خاتمه یافته است.

طول این محور حدود 175 کیلومتر شامل 8 ایستگاه می باشد و از طریق ایستگاه زاویه استان اردبیل را به محور میانه و از آن طریق  به راه آهن سراسری کشور متصل می نماید با برنامه ریزی های انجام شده، این خط درفاز دوم به طول 240 کیلومتر به شهر مرزی پارس آباد خواهد رسید.

شایان ذکر است در تحویل سوزنهای این پروژه برای اولین بار از تکه مرکزی های ساخت داخل که دارای مجوز سرعت 160 کیلومتر برساعت و بار محوری 25 تن از راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد، استفاده شده است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید.