دسته‌بندی‌ها

 مطالب مرتبط

شرح پروژه: قرارداد طراحی و مهندسی، تامین، ساخت تجهیزات و قطعات و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 12 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 7 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و قطعات و نصب و راه­اندازی،...

پروژه اتصال مجتمع گل گهر به شبکه ریلی

شرح پروژه:

قرارداد خرید 60 دستگاه سوزن 60E1 (20 دستگاه راستگرد و 20 دستگاه چپگرد با شعاع 300متر و 10 دستگاه راستگرد و 10 دستگاه چپگرد با شعاع 190 متر)  مطابق با مشخصات فنی آخرین ویرایش استاندارد اروپا (EN13232,EN13674)(REV2011) و ارائه کلیه مجوزهای لازم از راه­آهن ج.ا.ا، مدارک و نقشه­های مربوطه جهت احداث شانتینگ یارد در پروژه اتصال طرحهای توسعه صنعتی معدنی مجتمع گل گهر به شبکه ریلی در تاریخ 20/03/1400 بین شرکت گسترش ریلی ایران(ایرید) و شرکت توسعه, عمران و مدیریت منطقه گل گهر منعقد گردید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید.