دسته‌بندی‌ها

 مطالب مرتبط

شرح پروژه: قرارداد طراحی و مهندسی، تامین، ساخت تجهیزات و قطعات و...
شرح پروژه: قرارداد خرید 7 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و...
شرح پروژه: قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و قطعات و نصب و راه­اندازی،...
شرح پروژه: قرارداد خرید 60 دستگاه سوزن 60E1 (20 دستگاه راستگرد و...

خط فرعی شرکت فولاد آرتاویل

پروژه خط فرعی شرکت فولاد آرتاویل

شرح پروژه:

قرارداد خرید 12 دستگاه سوزن UIC60  با شعاع 300 و شعاع 190 متر با تراورس بتنی به همراه ادوات روسازی ( پنجاه هزار عدد پیچ شروب، پنجاه هزار عدد گایدپلیت و بیست و پنج هزار عدد پد پلاستیکی) بابت طراحی و تامین ادوات خط فرعی شرکت فولاد آرتاویل به طول هفت کیلومتر مطابق با مشخصات فنی آخرین ویرایش استاندارد اروپا (REV2011) (EN13232,EN13674) در تاریخ 1402/06/08 بین شرکت ایرید و شرکت ترانشه پل راه  منعقد گردید.

پروژه خط فرعی شرکت فولاد آرتاویل

این نوشته را به اشتراک بگذارید.