واشر فنری (spring washer)

واشر فنری قطعه ای است که به عنوان مکمل پیچ و مهره ها در محل هایی که لرزش و ارتعاش وجود دارد به کار رفته و از باز شدن پیچ در حین کار جلوگیری به عمل می آورد. در صنعت ریلی به علت ضربات ولغزشی که با عبور قطار در خطوط ریلی ایجاد میشود موجب شل شدن پیچ ها میشود به همین دلیل از واشر های فنری استفاده میشود. یا به عبارتی دیگر واشرهای فنری از خود به خود باز شدن پیچ ها دراثر لرزش وارتعاش ممانعت به عمل می آورند.

واشر‌ففری دولا و تک‌لا

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

واشر فنری (spring washer)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

 

 

 

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول