سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

دستگاهی است که  همانند کراس اور ساده برای اتصال دو مسیر موازی مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت که این نوع سوزن متقارن بوده و امکان عبور یک خط از یک خط دیگر را در جهت های چپ و راست فراهم می آورد.نمای شماتیک آن در شکل5 نمایش داده شده است. نمونه هایی از این نوع سوزن که تولید شرکت ایرید می­باشد در متروهای کرمانشاه و تبریز مورد استفاده قرار گرفته است.

سوزن سیزر کراس اور

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

شکل5 شماتیک سیزر کراس اور

 شکل 5: شماتیک سیزر کراس اور

 

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول