ریل پهلویی (stock rail)

ریل های  پهلویی دوریل خارجی از مجموع چهار ریل بخش ابتدایی سوزن را تشکیل می دهند وبرخلاف ریل زبانه،ثابت هستند.این ریل ها سایر بخش های ادوات سوزن را نیز در بر میگیرند.درابتدای سوزن و در هریک از حالت های باز یا بسته، یکی از ریل های زبانه به کناره ی داخلی یکی از این ریل ها منطبق می شود وامکان تغییرخط را فراهم میکند پروفیل ریل های پهلویی،بدون تغییر وهمانند پروفیل ریل های قبل وبعد از محل انشعاب وتقاطع ها، ثابت باقی می ماند.

ریل پهلویی - STOCK RAIL

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

ریل پهلویی (stock rail)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

 

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

بافر استاپ

بافر استاپ

مشاهده محصول

ساپورت گارد ریل

ساپورت گارد ریل

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول