دابل جانکشن (Double junction)

دابل جانکشن شامل دو دستگاه سوزن ساده و یک دستگاه تقاطع می­باشد، این نوع سوزن امکان عبور وسیله نقلیه ریلی از محل تقاطع دو سوزن ساده را فراهم می آورد. نمای شماتیک دابل جانکشن در شکل 7 نشان داده شده است.  نمونه هایی از این سوزن که محصول ایرید می­باشد در مترو تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

سوزن دبل جانکشن

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

دابل جانکشن (Double junction)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

شکل 7: نمای شماتیک دابل جانکشن

شکل 7 سوزن دابل جانکشن

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

دستگاه هیتر سوزن

دستگاه هیتر سوزن

مشاهده محصول

ماشین سوزن

ماشین سوزن

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول