تکه مرکزی ایرید شماره شش

واحد طراحي و تكنولوژي، با فراهم كردن طرح تكنولوژي و كيفيت محصولات، به عنوان دومين واحد پس از واحد مهندسي فروش وارد عمل شدند. طراحی، انتخاب آلياژ مناسب و نظارت بر مرحله توليد نمونه، از وظايف و مسئوليت هاي اين واحد مي باشد.

× مشاوره آنلاین