محصولات

تکه مرکزی ایرید شماره سه

با توجه به پتانسیل علمی و دارا بودن امکانات مورد نیاز می توان این قطعه را در داخل کشور تولید نمود. با توجه به گسترش صنایع راه آهن و بخصوص مترو که در سالهای آینده بطور گسترده در شهرهای مختلف کشور راه اندازی خواهد شد نیاز به تولید این قطعه و خودکفایی در این زمینه بسیار ضروری می رسد.

دسته بندی:
× مشاوره آنلاین