دسته بندی: unCategory

" فراخوان مناقصه عمومی خرید تراورس بتنی سوزن " شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(سهامی خاص) درنظردارد مناقصه عمومی تامین تراورس بتنی سوزنهای خود با مشخصات ذیل را به تامین کننده واجد صلاحیت واگذار نماید: از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس :  تبریز ، منطقه صنعتی قراملک، روبروی شرکت [...]
× مشاوره آنلاین