اخبار ایرید

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران

تولید سوزن‌های ریلی قوس دار

برای نخستین بار در کشور، مهندسان ایرید با استفاده از دانش فنی متخصصین ایرانی و با مشارکت کارشناسان شرکت وسلو کوجیفر فرانسه، موفق به طراحی سوزن ساده و سوزن کراس اور استاندارد و سوزن کراس اور
سپتامبر 16, 2019