اخبار ایرید

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران

تولید سوزن کالیفرنیا

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران توانست برای اولین بار در کشور سوزن کالیفرنیا طراحی نماید. این نوع سوزن علاوه بر معادن، جهت ایجاد دپو در داخل تونل مورد استفاده قرار میگیرد و به دو صورت ثابت و متحرک قابل طراحی است.
سپتامبر 16, 2019

تولید سوزن‌های ریلی قوس دار

برای نخستین بار در کشور، مهندسان ایرید با استفاده از دانش فنی متخصصین ایرانی و با مشارکت کارشناسان شرکت وسلو کوجیفر فرانسه، موفق به طراحی سوزن ساده و سوزن کراس اور استاندارد و سوزن کراس اور
سپتامبر 16, 2019