Author: iriddesign

tabriz

video iridco album

video iridco

انتصاب جناب آقای مهندس وثیق مهر به عنوان مدیرعامل ایرید

انتصاب جناب آقای مهندس وثیق مهر به عنوان مدیرعامل ایرید

طی مراسمی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ با حضور جناب آقای مجتبی شیوا پور مدیرعامل محترم موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج .ا .ا، جناب آقای مهندس وثیق مهر به عنوان مدیر عامل جدید شرکت گسترش صنایع ریلی ایران منصوب گردید. گفتنی است مراسم تودیع جناب مهندس طاهرزاده نیز انجام شد و از زحمات پنج [...]
کنترل کیفیت تکه مرکزی در خطوط ریلی

کنترل کیفیت تکه مرکزی در خطوط ریلی

سیستم کنترل کیفیت، براساس فعالیت مستمر در تضمین کیفیت قطعات تولید شده و نظارت بر سیستم بازنگری قرارداد، پایه ریزی شده است. دامنه آن، فعالیت های تأمین مواد خام، فرآیندهای تولید، سیستم های آزمایشگاهی و بازرسی را شامل میشود.

فولاد در صنایع ریلی ایران و تولید تکه مرکزی

فولاد در صنایع ریلی ایران و تولید تکه مرکزی

فولادها در صنایع ریلی استفاده شده و بروش نورد تولید می شوند. تکه مرکزی در شرکت گسترش صنایع- ریلی ایران جهت تولید دستگاه سوزن استفاده می گردد. این قطعه جزء قطعات وارداتی به کشور محسوب می گردد و هزینه ارزی بالایی را به کشور تحمیل می کند. با توجه به پتانسیل علمی و دارا بودن […]

تکه مرکزی سوزن یکی از قطعات بسیار مهم سوزن بوده که در انتهای سوزن نصب می گردد . با توجه به اینکه این قطعه نقش هدایت ناوگان در مسیر انشعابی را بازی می کند بنام قلب سوزن نام برده می شود .
هدف از این طرح، تولید تکه مرکزی – چندتکه – سوزن های مورد نیاز صنایع ریلی در داخل کشور می- باشد. در ادامه تصویر تکه مرکزی مذکور که جهت تعویض مسیر قطارها مورد استفاده قرار می گیرد، نشان داده شده است. وزن این قطعه در حدود ۲/۱ تن بوده و به روش ماشینکاری-خم کاری و مونتاژ تولید میگردد.

شرکت

پروژه مشهد

پروژه تهران

× مشاوره آنلاین