احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن /   ظرفیت استفاده نشده

احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن / ظرفیت استفاده نشده

به گفته مهندس کوچه ای مدیر پروژه بازسازی وتعمیرات درایرید

مجموعه سوزن در خطوط ریلی به لحاظ ارزش بخش عمده ای از هزینه هر کیلومتر ریل گذاری را تشکیل می دهد. از این رو همواره توجه به این بخش بسیار زیاد بوده و سلامت سوزن ها در خطوط اصلی و فرعی از فاکتور های مهم در ایمنی سیر قطارهاست .

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران به منظور مساعدت با راه آهن ج.ا.ایران در جهت نگهداری از خطوط پس از انجام مطالعات مهندسی و استاندارهای لازم ظرفیت تعمیر تکه مرکزی سوزن و زبانه ها و ریل های کناری مربوطه را ایجاد نمود و به روش علمی و اصولی و با استفاده از پتنت های موجود بصورت استاندارد مبادرت به تعمیرات نمود .


- احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن /   ظرفیت استفاده نشده

قطعات قبل از تعمیر

1 1 - احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن /   ظرفیت استفاده نشده
2 - احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن /   ظرفیت استفاده نشده

هر چند در این ارتباط و اثبات توانایی خود مسیر دشواری را طی نموده ولی راه آهن ج.ا.ایران را متقاعد کرد تا از این ظرفیت استفاده نماید و نواحی تبریز ، اصفهان ، یزد، هرمزگان  نسبت به ارسال ۳۰ عدد تکه مرکزی و ۳۰ ست زبانه و ریل کناری جهت تعمیر به شرکت گسترش صنایع ریلی ایران   پس از ابلاغ مدیر عامل راه آهن ج.ا.ایران اقدام کردند.

بر اساس گزارش های آقای مهندس کوچه ای مدیر پروژه تعمیر و نگهداری گارگاه جوشکاری ایرید تا به امروز بالغ بر ۱۴ عدد تکه مرکزی به راه آهن یزد و بالغ بر ۱۰ عدد تکه مرکزی و ریل کناری و زبانه به راه آهن اصفهان و۱۰ ست زبانه و ریل کناری به راهآهن بندر عباس  همچنین تعمیر ریل برای اداره خط تبریز تعمیر و تحویل داده شده و نتایج آن بسیار مطلوب گزارش شده است .

قطعات بعد از تعمیر

4 - احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن /   ظرفیت استفاده نشده
3 - احیای خطوط ریلی با تعمیرات و بازسازی سوزن /   ظرفیت استفاده نشده

در گفتگو با آقای مهندس وثیق مهر مدیر عامل محترم شرکت علیرغم اینکه این ظرفیت منحصر به فرد بوده و بسیار متفاوت با آنچه قبلاً در راه آهن انجام می شده است ، بروکراسی اداری و تغییر تصمیم گیری موجب گردید که از این ظرفیت که می توانست  به راحتی هم به لحاظ کیفی و هم اقتصادی بخشی از مشکلات راه آهن ج.ا.ایران را در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی برطرف کند به خوبی استفاده نگردد که در تلاشیم مجدداً با ارائه راه حل استفاده بهینه انجام شود .

× مشاوره آنلاین