تقدیر از برگزیدگان نظام آراستگی ۵ اس

تقدیر از برگزیدگان نظام آراستگی ۵ اس

نشست صمیمانه تقدیر از برگزیدگان نظام آراستگی ۵S با حضور نمایندگان واحد های مرتبط

 به نقل از روابط عمومی شرکت گسترش صنایع  ریلی ایران


- تقدیر از برگزیدگان نظام آراستگی 5 اس

ایرید در طی چند سال اخیر دریافته است که بدون ارتقاء سطح کارائی و اثربخشی فعالیتها،بهبود مستمر و تمرکز بر منافع تمامی گروه های ذینفع نمی توان در فضای جدید کسب و کار رشد و ارتقا یافت.

 لذا پیاده سازی و نگهداری سیستم های مدیریت کیفیت و نظام اراستگی ۵s از موضوعاتی است که با جدیت و همکاری مدیران و کارشناسان شرکت گسترش صنایع  ریلی ایران درحال پیگیری، ارزیابی و بهینه سازی می باشد.

 درنشستی صمیمانه و با رعایت پروتکل های ستاد مقابله با کرونا،

 مدیر پروژه استقرار نظام کیفیت و رییس تضمین کیفیت  سرکار خانم مهندس درخشان ضمن تأکید به تعهد و پایبندی به اصول و الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، از تیم های برگزیده در ارزیابی نظام اراستگی ۵s تقدیر نموده و همکاری کلیه کارکنان در حفظ و نگهداری سیستمهای مدیریت کیفیت را در مرکز توجه امورات شرکت قرار داد.

× مشاوره آنلاین