موفقیت ایرید در مناقصه تامین سوزن ریلی شرکت فولاد خوزستان

موفقیت ایرید در مناقصه تامین سوزن ریلی شرکت فولاد خوزستان

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در مناقصه تامین ۳ دستگاه سوزن مورد نیاز شرکت فولاد خوزستان بعنوان برنده مناقصه اعلام شد.

آقای علی سنگی مدیر فروش شرکت ایرید اعلام کرد ، مطابق ابلاغ مدیریت خرید تجهیزات و قطعات یدکی شرکت فولاد خوزستان، تامین ۳ دستگاه سوزن و ۸ عدد تیغه مورد نیاز شبکه داخلی شرکت فولاد خوزستان به شرکت ایرید واگذار گردید. شایان ذکر است سوزنها از نوع U33 با تکه مرکزی منوبلوک و زبانه بدون فورج، شعاع‌های ۳۰۰ و ۱۹۰ متر و با تراورس چوبی بوده و تیغه ها از نوع UIC60 بدون فورج می باشند.


- موفقیت ایرید در مناقصه تامین سوزن ریلی شرکت فولاد خوزستان

One Reply to “موفقیت ایرید در مناقصه تامین سوزن ریلی شرکت فولاد خوزستان”

Comments are closed.

× مشاوره آنلاین