فولاد در صنایع ریلی ایران و تولید تکه مرکزی

فولاد در صنایع ریلی ایران و تولید تکه مرکزی

فولادها در صنایع ریلی استفاده شده و بروش نورد تولید می شوند. تکه مرکزی در شرکت گسترش صنایع- ریلی ایران جهت تولید دستگاه سوزن استفاده می گردد. این قطعه جزء قطعات وارداتی به کشور محسوب می گردد و هزینه ارزی بالایی را به کشور تحمیل می کند. با توجه به پتانسیل علمی و دارا بودن امکانات مورد نیاز می توان این قطعه را در داخل کشور تولید نمود. با توجه به گسترش صنایع راه آهن و بخصوص مترو که در سالهای آینده بطور گسترده در شهرهای مختلف کشور راه اندازی خواهد شد نیاز به تولید این قطعه و خودکفایی در این زمینه بسیار ضروری می رسد.

× مشاوره آنلاین