درباره ایرید

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران

به منظور ارتقاء سطح دانش فنی صنعت کشور در خطوط ریلی و جلوگیری از خروج ارز و با عنایت به نیاز راه آهن جمهوری اسلامی ایران به انواع سوزنهای دو راهه، شرکت ماشین سازی تبریز در سال ۱۳۷۴ ایجاد واحد طرح سوزن را در برنامه خود قرارداد و در این راستا بعد از مطالعه و بررسی های متعدد ، قرارداد انتقال دانش فنی مونتاژ ، ماشین کاری و آهنگری قطعات سوزن در قالب خرید بخشی از قطعات ۹۰۰ دستگاه سوزن از شرکت کوجیفر فرانسه منعقد نمود.
این شرکت در ســـال ۱۳۷۶ در قالب طـرح سوزن و به عنوان یکی از بزرگتــرین کارگاههای تولید سوزن در گروه ماشین سازی تبریز ایجاد و در سال ۱۳۷۹ با قـبول سفارش ۹۰۰ دستگاه سوزن UIC60 R190 و R300 از معاونت ساخت و توسعه راه آهن جمـهوری اسلامی ایران فعالیـت خود را رسمـاً آغاز نمود.
شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در سال ۱۳۸۴ از گروه ماشیــن سازی تبریز منفــک و به عنوان یکی از شرکتهای مستقل تابع سازمان گستــــرش و نوســـازی صنـــایع ایران در زمینی به مساحت ۲/ ۸ هکتار فعالیت خود را ادامه داد که پس از دو سال فعالیت، در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در شهریور ماه ۱۳۸۶ سهام شرکت به صندوق پس انداز کارکنان راه آهن واگذار گردید.
اکنون می توان با قدرت اظهار داشت که شرکت گسترش صنایع ریلی ایران با ظرفیت تولید ۹۰۰ دستگاه سوزن در سال به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سوزن در خاورمیانه تبدیل و خود را برای ورود به بازارهای جهانی آماده می کند.