امضای تفاهم نامه جهت همکاری در ساخت خط متروی شهر جدید بهارستان

بازدید مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان به همراه مدیر عامل عمران شهر جدید بهارستان از خطوط تولیدی شرکت ایرید