پایان پروژه ساخت 78 دستگاه سوزن راه آهن میانه – اردبیل

پروژه ساخت 78 دستگاه سوزن راه آهن محور میانه – اردبیل با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت ایرید به پایان رسید.