ساخت سوزن ریل قطار

«ایرید» در تولید سوزن‌های ریلی موفق عمل کرده است

شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید) با ظرفیت تولید ۹۰۰ دستگاه سوزن در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سوزن …