بازدید رئيس ایدرو از غرفه ایرید

بازدید رئيس ایدرو از غرفه ایرید

جناب آقای علی نبوی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفه این شرکت بازدید نمودند.