دسته‌بندی‌ها

 مطالب مرتبط

پروژه ساخت 95 دستگاه سوزن راه آهن محور همدان – سنندج با...

پروژه راه آهن میانه – اردبیل

پروژه ساخت 78 دستگاه سوزن راه آهن محور میانه – اردبیل با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش این شرکت به پایان رسید و تمامی سوزنهای این پروژه تحویل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور گردید.

شایان ذکر است در تحویل سوزنهای این پروژه برای اولین بار از تکه مرکزی های ساخت داخل که دارای مجوز سرعت 160 کیلومتر برساعت و بار محوری 25 تن از راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد، استفاده شده است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید.