تکه مرکزی ایرید شماره شش

این فولادها در صنایع ریلی استفاده شده و بروش نورد تولید می شوند. تکه مرکزی در شرکت گسترش صنایع- ریلی ایران جهت تولید دستگاه سوزن استفاده می گردد.

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

تکه مرکزی ایرید شماره شش

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی از مجتمع فولاد زرند کرمان مبنی بر اعلام نیاز این شرکت به تکه مرکزی های با بار محوری بالا و همچنین تحویل در سریع ترین زمان ممکن با قیمت مناسب دریافت نمود.

طراحی و تکنولوژی

واحد طراحی و تکنولوژی، با فراهم کردن طرح تکنولوژی و کیفیت محصولات، به عنوان دومین واحد پس از واحد مهندسی فروش وارد عمل شدند. طراحی، انتخاب آلیاژ مناسب و نظارت بر مرحله تولید نمونه، از وظایف و مسئولیت های این واحد می باشد. بعد از طراحی و انتخاب آلیاژ مناسب، دیتیل و مونتاژ کلیه نقشه های مربوط به تکه مرکزی به واحد فنی وسلو کوجیفر جهت بررسی و تایید آنها ارسال گردید. بعد از دریافت تاییدیه از سوی وسلو کوجیفر، اقدام به ساخت گردید. مکاتبات مربوط به این موضوع در ادامه همین گزارش آمده است.

کنترل کیفیت

سیستم کنترل کیفیت، براساس فعالیت مستمر در تضمین کیفیت قطعات تولید شده و نظارت بر سیستم بازنگری قرارداد، پایه ریزی شده است. دامنه آن، فعالیت های تأمین مواد خام، فرآیندهای تولید، سیستم های آزمایشگاهی و بازرسی را شامل میشود.

ماشینکاری

واحد ماشینکاری مجهز با اتکاء به انواع تجهیزات ماشینکاری، مطابق با نقشه های واحد طراحی اقدام به ساخت می نماید.

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

دستگاه هیتر سوزن

دستگاه هیتر سوزن

مشاهده محصول

ماشین سوزن

ماشین سوزن

مشاهده محصول