ساپورت گارد ریل

ساپورت گاردریل قطعه ای است که برروی تراورس ها نصب شده وریل هادی را در موقعیت خود تثبیت می کند.

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

ساپورت گارد ریل

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

قطعات سوزن5

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

مشاهده محصول

سیستم قفل

سیستم قفل

مشاهده محصول