دابل جانکشن (Double junction)

دابل جانکشن شامل دو دستگاه سوزن ساده و یک دستگاه تقاطع می­باشد، این نوع سوزن امکان عبور وسیله نقلیه ریلی از محل تقاطع دو سوزن ساده را فراهم می آورد. نمای شماتیک دابل جانکشن در شکل 7 نشان داده شده است.  نمونه هایی از این سوزن که محصول ایرید می­باشد در مترو تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

دابل جانکشن (Double junction)

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

شکل 7: نمای شماتیک دابل جانکشن

شکل 7 سوزن دابل جانکشن

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

دستگاه هیتر سوزن

دستگاه هیتر سوزن

مشاهده محصول

ماشین سوزن

ماشین سوزن

مشاهده محصول