انواع پیچ ومهره

سوزن مشتمل برانواع پیچ و مهره ها بر اساس استاندارد DIN وUIC می باشد:

1-پیچ تراروس

2-پیچ ومهره پابند های متری/ صلب

3-پیچ ومهره استپ ها

4-پیچ ومهره های سیستم ضدقفل

5-پیچ ومهره های سیسستم ضدخزش

6-پیچ ومهره های فیش پلیت

7-پیچ ومهره گاردریل

8-پیچ ومهره های سیستم تثبیت گاردریل

معرفی انواع پیچ و مهره سوزن

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

انواع پیچ ومهره

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

دستگاه هیتر سوزن

دستگاه هیتر سوزن

مشاهده محصول

ماشین سوزن

ماشین سوزن

مشاهده محصول

سیستم قفل(locking device)

سیستم قفل(locking device)

مشاهده محصول

سیستم ضدخزش

سیستم ضدخزش

مشاهده محصول