انواع پیچ ومهره

سوزن مشتمل برانواع پیچ و مهره ها بر اساس استاندارد DIN وUIC می باشد:

1-پیچ تراروس

2-پیچ ومهره پابند های متری/ صلب

3-پیچ ومهره استپ ها

4-پیچ ومهره های سیستم ضدقفل

5-پیچ ومهره های سیسستم ضدخزش

6-پیچ ومهره های فیش پلیت

7-پیچ ومهره گاردریل

8-پیچ ومهره های سیستم تثبیت گاردریل

فرآیند تولید تکه مرکزی چندتکه

انواع پیچ ومهره

طراحی و تکنولوژی

کنترل کیفیت

ماشینکاری

تصاویر

مشخصات فنی

دریافت کاتالوگ

فعالیتهای تولید پس از تحویل سفارش و جمع آوری اطلاعات فنی مورد نیاز، در واحد مهندسی فروش آغاز می شود. این واحد سفارشی دریافت نمود.

درخواست مشاوره فنی

سایر محصولات

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

سیزر کراس اور (Scissor Crossover)

مشاهده محصول

سیستم قفل

سیستم قفل

مشاهده محصول