بازدید معاون وزیر راه و شهر سازی

بازدید معاون وزیر راه و شهر سازی از کارخانه شرکت ایرید

معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن به همراه هیأت محترم همراه از کارخانه شرکت ایرید بازدید نمودند.