پروژه ها و قراردادهای انجام شده

لیست سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد:
 • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان قطار شهری تهران و حومه
 • سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
 • سازمان قطار شهری شیراز و حومه
 • سازمان قطار شهری تبریز و حومه
 • سازمان قطار شهری مشهد و حومه
 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت بهره برداری مترو تهران
 • شرکت CBG
 • شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
 • شرکت تاید واتر خاورمیانه
 • شرکت گل گهر سیرجان
 • شرکت ذوب آهن اصفهان
 • شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
 • شرکت تام ایران خودرو
 • شرکت سایبر
 • شرکت راهسازان کادوس
 • شرکت جاده آهنین
 • شرکت پاراوان گستر شمال
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • شرکت ملی صنایع مس ایران